بازدید نمایندگان انجمن مالکان به همراه هیاتی از مرز بازرگان و گوربولاغ

   

    به منظور رسیدگی به اعلام های مکرر شرکت های حمل و نقل بین المللی در مورد مشکلات عبور و مرور کامیون های ترانزیتی ایرانی و خارجی در بزرگترین و قدیمی ترین مرز ایران با ترکیه و جهت رفع موانع موجود در مرزها، این انجمن توانست پس از پیگیری های پیاپی از گمرک کشور، به خصوص مرز بازرگان و دریافت دستور ریاست گمرک ایران و هماهنگی های بعمل آمده با دفتر مدیریت کل نظارت بر ترانزیت گمرکی، طی سفری در معیت معاونت محترم ترانزیت و نمایندگان این انجمن از مرز دو کشور بازدیدی بعمل آورد، تا از نزدیک با حضورمدیران دولتی و بخش خصوصی، بصورت ملموس بروکراسی اداری حاکم وعلل کندی عبور، حرکت و توقف های روزانه و شبانه وسایط حمل و نقل بین المللی وارده به/از گمرک مرزی بین المللی ایران (بازرگان) مورد بررسی قرار گرفته و به جهت رفع آنها تمهیداتی اندیشیده شود.

    در همین راستا بازدید در روزهای چهارم و پنجم مرداد ماه سال جاری با همراهی معاونت محترم دفتر نظارت بر تزانزیت و مدیر کل، معاونان و مسئولان محترم گمرک بازرگان بمنظور تصمیم گیری در ارتباط با مشکلات موجود در این مرز، بعمل آمد.

    بر همین اساس ابتدا بازدیدی از کلیه دوایر اجرایی و عملیات اداری برای عبورکامیون ها به ایران در مرزگوربولاغ (طرف ترکیه) انجام شد. سپس در جلسات مختلفی در دفتر ریاست گمرک بازرگان با حضور مسئولین دوایر اجرایی گمرک بازرگان به عارضه یابی در سیستم اداری گمرک مرزی پرداخته و بحث و بررسی شد و با بازدید میدانی روز بعد ازنقطه صفرمرزی تا درب خروج گمرک بازرگان مشکلات اداری وسیستمی موجود در مرز مشخص گردید و راهکارهایی به منظور کاستن بروکراسی اداری و بهبود فرایند های کنترل سوخت، آزمایشگاه، قرنطینه، ایکس ری (X-RAY)، سگ مواد یاب و … در رفت و آمد کامیون ها ارایه شد و مقرر گردید جلسات تکمیلی در اداره ترانزیت گمرک ایران ادامه یافته و نسبت به رفع مشکلات تصمیم گیری گردد.

    در این بازدید تفاوت نظم موجود در دو طرف از نظر سخت افزاری و نرم افزاری و آشفتگی ملموس وبی نظمی در طرف ایران به وضوح قابل مشاهده بود که به نظر می رسد این امر ناشی از عدم وجود مدیریت یکپارچه و وجود بیش از چندین ارگان متعدد تصمیم ساز و مستقل ودخالت کننده خارج از نظارت گمرک بازرگان است.

ارسال دیدگاه

عضویت در انجمن
کمیته ها
گالری