سومین نشست هم اندیشی و گفت و گو با تشکل های صنفی و حرفه ای حمل و نقل در وزارت راه وشهرسازی برگزارشد

سومین نشست هم اندیشی و گفت و گو با تشکل های صنفی و حرفه ای حمل و نقل با حضور مهندس آدم نژاد معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی ،

دکتر میراشرفی رئیس کل گمرک کشور و آقای علی محمودی سرای رئیس انجمن شرکتهای حمل ونقل بین المللی مالکان کامیون ایران ،رئیس و دبیر فدراسیون حمل ونقل و لجستیک ایران و دیگر روسای تشکل های حمل و نقلی در تاریخ ۱۱شهریور ماه سال جاری در محل وزارت راه وشهرسازی برگزارشد.

۱۱# شهریور ماه #نشست وهم اندیشی #نقل از پایگاه خبری وزارت راه #گزارش تصویری

ارسال دیدگاه

عضویت در انجمن
کمیته ها
گالری