هفتمین جلسه شورای تخصصی حمل‌ونقل در مرکز پژوهش های مجلس برگزار شد

هفتمین جلسه شورای تخصصی حمل‌ونقل مرکز پژوهش‌های مجلس با حضور جمعی از مدیران استانداری ها، وزارت راه و‌شهرسازی، اعضای شورای تخصصی حمل ونقل ،رئیس انجمن شرکتهای حمل ونقل بین المللی مالکان کامیون ایران ومعاونین حمل و نقل و ترفیک شهرداری برخی از کلانشهر ها و جمعی از استاید دانشگاهی ، خبرگان و صاحب‌نظران حمل‌ونقل در تاریخ ششم مهرماه سال جاری(۹۸) به میزبانی معاونت پژوهش های زیربنایی و امور تولیدی مرکز پژوهش های مجلس تشکیل شد.

در این جلسه ابتدا موضوع مکان یابی پایانه های اتوبوس برون شهری و یکپارچگی با سیستم حمل و نقل برون و درون شهری مطرح شد. سپس جناب آقای دکتر پورسیدآقایی توضیحاتی درخصوص “دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه دهندگان خدمات هوشمند مسافر مشمول قانون نظام صنفی کشور” بیان نمودند.

موضوع اول:

در ابتدای جلسه پس از مروری بر انواع پایانه ها (متمرکز، نیمه متمرکز و غیرمتمرکز) و نقد استراتژی ها و ضوابط و مقررات پیشین برای قرارگیری پایانه های متمرکز در خارج از مراکز شهری، به شرح مکان قرارگیری پایانه های اتوبوس در شهرهای لندن، برلین، پاریس، رم و … پرداخته شد، که در هیچ یک از شهرها پایانه ها خارج از شهر قرار نگرفته اند.

درنهایت نتیجه گیری شد انتقال پایانه های اتوبوس بین شهری به خارج از شهر منسوخ است و در کشورهای پیشرفته معمولا پایانه متمرکز در مرکز شهر ، پایانه های نیمه متمرکز در رینگ نخست شهر و پایانه های غیرمتمرکز در رینگ دوم شهر مکانیابی می شوند.

موضوع دوم:

جناب آقای دکتر پورسیدآقایی معاون محترم حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران، ابتدا توضیحاتی پیرامون “دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه دهندگان خدمات هوشمند مسافر مشمول قانون نظام صنفی کشور” ارائه نمودند که در ادامه چکیده ای از آن بیان می گردد.

  • طبیعتا این مصوبه همه خواسته شهرداری ها یا شرکت های اینترنتی نبوده است.
  • احراز عدم اعتیاد و ارائه گواهی عدم سوء برای رانندگان الزامی شد.
  • سقف قیمت به تعرفه تاکسی های تلفنی محدود گردید.
  • خودروهای پرتردد و خودروهای عادی تعریف شدند. به این صورت که در صورتی که وسیله نقلیه ای بیش از ۱۹۵۰ کیلومتر در ماه پیمایش داشته باشد، خودروی پرتردد شناخته می شود.
  • سن فرسودگی مطابق ضوابط خودروهای شخصی رعایت گردد.
  • طرح ترافیک از طرف شهرداری همانند آژانس ها، به این شرکت ها نیز ارائه شود.
  • هر راننده حداکثر ۱۲ ساعت امکان سرویس دهی در هر شبانه روز را دارد.
  • پس از این دستورالعمل و تلقی این شرکت ها به عنوان شرکت حمل و نقلی، حتی پس از پرداخت ۲% هر کرایه به شهرداری ها، جمعا این موضوع به نفع این شرکت هاست (زیرا مالیات بر ارزش افزوده و طرح ترافیک حذف خواهد شد و این بیش از ۲% ارزش دارد).

در ادامه بحث های چالشی بین اعضای جلسه در خصوص نکات مختلف این دستورالعمل و نقد و بررسی آن صورت گرفت.

ارسال دیدگاه

عضویت در انجمن
کمیته ها
گالری