دیدار با جناب آقای مهندس حمیدرضا شهرکی ثانوی، معاونت محترم حمل ونقل سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای

براساس هماهنگی بعمل آمده مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ ساعت ۱۶ هیات مدیره انجمن شرکتهای حمل و نقل بین المللی مالکان کامیون ایران با جناب آقای مهندس شهرکی معاون حمل ونقل سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای دیدار نمودند.در این دیدار آقای علی محمودی سرای رئیس انجمن شرکتهای حمل و نقل بین المللی مالکان کامیون ایران و رئیس فدراسیون حمل ونقل ولجستیک ایران ضمن عرض تبریک به ایشان مشکلات اساسی در حوزه حمل ونقل بین المللی جاده ای را احضا و برخی راهکارهی لازم را ارائه نمودند.ضمنا سرکارخانم تبریزی، جناب آقایان تورانی،ابراهیمی و عیقرلو دبیر فدراسیون حمل و نقل و لجستیک ایران در این جلسه حضو رداشتند و موارد و مشکلات موجود را مطرح نمودند.

 

send comment

login
Committees
gallery