در روز یکشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۶  ساعت ۱۰:۳۰ اعضای هیات مدیره و شورای راهبری فدراسیون با جناب آقای دکتر مقدسی رئیس کل گمرک و جناب آقای فرود عسگری معاون امور گمرکی و جناب آقای راستی مدیر کل محترم دفتر نظارت بر ترانزیت گمرک جمهوری اسلامی ایران ملاقات کردند در این جلسه آقای علی محمودی سرای رئیس هیات مدیره فدراسیون ضمن خوشامد و تبریک انتخاب شایسته دکتر مقدسی به ریاست کل گمرک مسائل و موضوعات مربوط به گمرک و مسائلی که می بایست با همکاری بخش خصوصی ودولتی رفع گردد، طرح نمودندو جناب آقایان جواد سمساریلر، عیقرلو، ابراهیمی و براری موارد و مشکلات موجود را مطرح نمودند. درادامه آقای مقدس ضمن خوشامدگویی به فدراسیون آمادگی جهت همکاری و تعامل با بخش خصوصی و فدراسیون راهکارهایی را در خصوص نحوه تعامل اعلام کردند و بر این اساس مقرر گردید تعامل بین گمرک و فدراسیون به صورت مرتب و در قالب جلسات پیگیری و ادامه یابد.

عضویت در انجمن
کمیته ها
گالری