معرفی

معرفی:

انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی مالکان کامیون ایران یک تشکل اقتصادی ملی مستقل غیر انتفاعی می باشد که در تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ و با شماره ثبت ۵۳۲ به استناد بند(ک) ماده (۵) قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی ایران و ماده (۵) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار تشکیل شده و در اتاق ایران به عنوان یک تشکل ملی به ثبت رسیده است.
این انجمن بخش عمده فعالیت خود را جهت بهبود فضای کسب و کار اعضا از طریق حمایت گیری به منظور وضع قوانین دقیق، ارائه خدمات آموزشی مفید، برپایی همایش ها، سمینار ها و کنفرانس های ملی و بین المللی و ترویج صنعت حمل و نقل جاده ای بین المللی به عنوان یک صنعت ایمن، قابل اطمینان و سودآور متمرکز کرده است. این انجمن متعهد به توسعه سیاست های نوآورانه و مبتنی بر تحقیقاتی است که قانون گذاران و جامعه را نسبت به نقش حیاتی «شرکت محوری» به جای «خود مالکی» در صنعت حمل و نقل «کامیون محور» آگاه می سازند.
با توجه به اینکه امروزه صنعت حمل و نقل به عنوان نیروی محرکه اقتصاد کشورها شناخته شده است، بنابراین به حرکت در آمدن چرخ های این صنعت مانند شریانی بنیادی تمام بخش های اقتصاد را به هم متصل نموده و موجب به حرکت درآمدن اقتصاد کشورها می گردد. در سرتاسر جهان، اساس مبادلات بازرگانی بر حمل و نقل استوار است و وجود زیرساخت های مناسب در این حوزه آثار خود را در داد و ستد و تجارت به خوبی نشان می دهد و مسلم است که موقعیت ژئوپلتیک حیاتی ایران نیز ضرورت تشکیل این تشکل را دو چندان کرده است.

رسالت اصلی این انجمن به عنوان یک نهاد حرفه ای و تخصصی آن است که ضمن شناخته شدن به عنوان سخنگوی صنعت حمل و نقل و لجستیک «کامیون محور» بتواند از این طریق با حمایت گیری و ایجاد ارتباطات موثر، توانمندی اعضای خود را بالا ببرد. در این زمینه، اهم ماموریت های انجمن را می توان به شرح ذیل برشمرد:

۱- برقراری ارتباط مستقیم و مستمر با مدیران ذیربط کشور در جهت رفع موانع موجود در حوزه حمل و نقل
۲- گسترش کیفی و کمی خدمات حرفه ای از طریق آموزش و ترویج و تقویت فناوری های به روز استاندارد و پیشرفته در حوزه حمل و نقل جاده ای در ایران و نقش آفرینی در سطح جهانی
۳- حمایت، صیانت و استیفای حقوق و خواسته های قانونی اعضا
۴- پایش مستمر فضای کسب و کار شرکت های حمل و نقل بین المللی مالکان کامیون
۵- پایش مستمر، نظارت و رسیدگی به اجرای قوانین، بخشنامه ها و مصوبات
۶- برگزاری جشنواره ها و همایش های ملی و بین المللی در حوزه حمل و نقل جاده ای
۷- گردآوری اطلاعات آماری، بررسی و تحقیق درباره مشکلات موجود و نیاز سنجی مخاطبان و رسیدگی بر اساس اولویت ها
۸- تلاش در جهت همسو سازی و یکپارچه سازی نظام حمل و نقل جاده ای کشور با سیستم پیشرفته روز
۹- کمک رسانی و حمل محموله های ضروری به مناطق بحران زده به عنوان مسئولیت اجتماعی
۱۰- تلاش در جهت حضور موثر اعضا در بازارهای بین المللی به منظور بسط و توسعه صادرات کشور
۱۱- تلاش و همکاری درتدوین استانداردهای حرفه ای با سازمان های مرتبط
۱۲- تلاش و همکاری با سازمان های مرتبط با حمل و نقل در جهت تصمیم گیری و سیاست گذاری و اجرای قوانین و موضوعات مربوط
۱۳- تعامل و همکاری با دیگر تشکل های مرتبط داخلی و بین المللی و در صورت لزوم عضویت در آنها
۱۴- تعامل، ارتباط و همکاری با شرکت های حمل و نقل بین المللی مالکان کامیون و لجستیک در سطوح بین المللی به منظور گسترش ارتباط فی مابین
۱۵- کمک به روند تصمیم سازی و سیاست گذاری در موضوعات مربوط و سازمان های مرتبط
۱۶- ایجاد بستر مناسب جهت سرمایه گذاری در صنعت حمل و نقل و نوسازی ناوگان
۱۷- حرکت در مسیر ارتقای توانایی های علمی و حرفه ای اعضا از طریق برگزاری دوره های آموزشی، سمینارها، کنفرانس ها و همایش های ملی و بین المللی
۱۸- ایجاد انگیزه و توانمند سازی اعضا جهت حضور موثر در بازارهای بین المللی با هدف بسط و توسعه صادرات کشور
۱۹- همکاری با وزارتخانه ها، سازمان ها و نهادهای رسمی و ایجاد فضای تعامل میان کنشگران مختلف نظام حمل و نقل جاده ای

عضویت در انجمن
کمیته ها
گالری