• نخستین جلسه کمیسیون حمل و نقل، لجستیک و گمرک

    نخستین جلسه کمیسیون انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی مالکان کامیون ایران از ساعت ۱۴:۴۵ روز شنبه ۲۲ مهر ماه سال ۱۳۹۶ در محل انجمن به طور مشترک با کمیسیون مجمع ایران برای فردا تشکیل شد. در این جلسه، پس از تلاوت آیاتی چند از کلام ا… مجید، جناب آقای محمودی، [...] 

  • دسته بندی: کمیسیون حمل و نقل، لجستیک و گمرک
عضویت در انجمن
کمیته ها
گالری