برگزاری جلسه در کنسولگری سفارت فدراسیون روسیه د رتهران

بنابر هماهنگی های به عمل آمده از طرف کنسولی وزارت محترم امور خارجه، آقای علی محمودی سرای رئیس فدراسیون حمل و نقل و لجستیک ایران و انجمن شرکتهای حمل و نقل بین المللی مالکان کامیون ایران در جلسه ای که در روز پنجشنبه ۰۹/۰۹/۱۴۰۲ در محل سفارت فدراسیون روسیه در تهران با جناب آقای روسلان ( ROSLAN  ) بخش کنسولی فدراسیون روسیه وآقایان براری و تیو از فدراسیون حمل و نقل و لجستیک برگزار گردید و بر  گسترش مناسبات تجاری و حمل و نقل فی مابین دو کشور تاکید کردند.

در ابتدای جلسه آقای علی محمودی سرای ضمن تشکر برای برگزاری دیدار،  در خصوص زمینه های همکاری حمل و نقل وحذف  روادید برای رانندگان حمل و نقل مطالبی را مطرح نمودند که مورد استقبال قرار گرفت.

در ادامه آقای دکتر براری معاون بین الملل فدراسیون ضمن تشریح اهداف و وظایف و جایگاه فدراسیون بر اهمیت و بهبود فرایند حمل و نقل و لجستیک در گسترش مناسبات دو کشور تاکید کرده ومهمترین مطالبه فدراسیون و انجمن مالکان را تسریع و بهبود صدور ویزا برای رانندگان مسیر روسیه و ایران قلمداد کردند.

در این رویداد آقای روسلان( ROSLAN ) نیز ضمن ابراز خوشحالی از برگزاری این جلسه آمادگی کامل کنسولگری برای همکاری با فدراسیون و انجمن مالکان را اعلام کردند.

 

در روز یکشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۶  ساعت ۱۰:۳۰ اعضای هیات مدیره و شورای راهبری فدراسیون با جناب آقای دکتر مقدسی رئیس کل گمرک و جناب آقای فرود عسگری معاون امور گمرکی و جناب آقای راستی مدیر کل محترم دفتر نظارت بر ترانزیت گمرک جمهوری اسلامی ایران ملاقات کردند در این جلسه آقای علی محمودی سرای رئیس هیات مدیره فدراسیون ضمن خوشامد و تبریک انتخاب شایسته دکتر مقدسی به ریاست کل گمرک مسائل و موضوعات مربوط به گمرک و مسائلی که می بایست با همکاری بخش خصوصی ودولتی رفع گردد، طرح نمودندو جناب آقایان جواد سمساریلر، عیقرلو، ابراهیمی و براری موارد و مشکلات موجود را مطرح نمودند. درادامه آقای مقدس ضمن خوشامدگویی به فدراسیون آمادگی جهت همکاری و تعامل با بخش خصوصی و فدراسیون راهکارهایی را در خصوص نحوه تعامل اعلام کردند و بر این اساس مقرر گردید تعامل بین گمرک و فدراسیون به صورت مرتب و در قالب جلسات پیگیری و ادامه یابد.

عضویت در انجمن
کمیته ها
گالری