دیدار با جناب آقای دکتر شهریار افندی زاده ،معاونت محترم حمل ونقل وزرات راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران

در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ ساعت ۱۵ دیدار هیات مدیره فدراسیون حمل و نقل و لجستیک ایران وهیات مدیره انجمن شرکتهای حمل و نقل بین المللی مالکان کامیون ایران با معاون جدید حمل ونقل وزرات راه وشهرسازی جناب آقای دکتر افندی زاده برگزار گردید.

در این جلسه آقای علی محمودی سرای ضمن معرفی فدراسیون اعضا، اهداف و عملکرد آن برای ایشان آرزوی توفیق و موفقیت کردند و به اهم مشکلاتی که در بخش حمل و نقل و لجستیک کشور وجود دارد اشاره نمودند.ضمناً جناب آقایان جواد سمساریلر، صادقی فر، سامانی، عیقرلو و تورانی موارد و مشکلات موجود را مطرح نمودند.

در نهایت مقرر گردید که فدراسیون مشکلات تشکل ها را با ارائه راه کار عملی خدمت ایشان ارائه دهد و تا حصول نتیجه پیگیری نماید.

ارسال دیدگاه

عضویت در انجمن
کمیته ها
گالری