✅برگزاری جلسه کمیته جاده ای و لجستیک انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی مالکان کامیون ایران

 

✅اولین جلسه کمیته تخصصی  جاده ای و لجستیک در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ساعت   ۱۵ در محل سالن کنفرانس انجمن شرکتهای حمل ونقل بین المللی مالکان کامیون ایران و با حضور اعضای محترم برگزار گردید .

✅شرح جلسه:

دراین جلسه به بحث وبررسی در خصوص بخشنامه شماره ۲۰۴۳۵/ ت ۵۷۶۷۶ معاون اول ریاست جمهوری  مورخ ۳۱/۰۲/۹۹ در خصوص ممنوعیت ترانزیت مشتقات نفتی تا پایان سال۹۹ و جلسه با  معاون اقتصاد و فن آوری شورایعالی امنیت ملی کشور در خصوص لزوم لغو این ممنوعیت پرداخته شد.

 

همچنین در ادامه  آقای محمودی سرای پیرامون نامه دریافتی شماره ۳/۷۴/۳۹۵۴۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ از سرپرست محترم دفتر ترانزیت و حمل ونقل بین المللی سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای و  ارائه نظرات و پیشنهادات  در خصوص طرح نوسازی ناوگان حمل ونقل بین المللی جاده ای  توضیحاتی ارائه نمودند و طرح پیشنهادی انجمن به رویت اعضای محترم کمیته رسید .

 

همچنین دراین جلسه  معضلاتی که برای اخذ روادید رانندگان کامیون های فعال برون مرزی بوجود آمده  بحث و بررسی شد.

باتوجه به  بسته بودن سفارتخانه کشورهای مختلف به علت شیوع ویروس کرونا مشکلات به وجود آمده  مطرح گردید . اگر اقدامی در خصوص اخذ ویزای رانندگان صورت نپذیرد منجر به زمین گیر شدن فعالیت ناوگان  حمل ونقل بین المللی کشورخواهد شد و باعث بیکاری رانندگان می گردد. . لذا مقرر گردید پیگیری لازم از  سازمان حمل ونقل جاده ای انجام شود تا از طریق مجازی دیپلماتیک پیگیری های مقتضی بعمل آید.

✅درنهایت جلسه در ساعت ۱۷ به پایان رسید.

ارسال دیدگاه

عضویت در انجمن
کمیته ها
گالری